top of page

Self, архетипи та полярності - що спільного?

Self в Гештальт - Терапії


Ознакою зрілої особистості вважається стан, коли дії, які щоденно живе людина ідуть з її центру та відповідають її сутності.


У гештальт-терапії термін "Self"  відноситься до центру, який являє собою цілісне, інтегроване та автономне Я людини. Він  відображає єдність самості, індивідуальності, самовираження і саморегуляції.


Self в гештальт-терапії включає усвідомлення власних почуттів, думок і дій, а також здатність до самопізнання і саморозвитку. Це стан, коли людина відчуває гармонію між своїм внутрішнім світом та зовнішніми умовами.


Коли Self перебуває у стані дисгармонії чи дезінтеграції, це може спричинити почуття роз'єднаності, нерозуміння своїх бажань і потреб, і призвести до проблем у відносинах з оточуючими.


Робота з Self у гештальт-терапії спрямована на встановлення контакту з ним, зміцнення самосвідомості та саморегуляції, а також на пошук ресурсів для інтеграції всіх аспектів особистості. Це включає усвідомлення і прийняття своїх почуттів, думок і дій, а також розвиток внутрішнього почуття цілісності та врівноваженості.


Один із факторів, який може призводити до дисгармонії в Self процесі людини це внутрішня боротьба з різними протиріччями в собі, коли зовнішній світ, який оточує людину йде в супротив з внутрішнім світосприйняттям, відчуттями та бажаннями особистості.


Психотерапія направлена на пошук цих внутрішніх конфліктів, їх усвідомлення та примирення.


Архетипи по Юнгу


Карл Юнг, швейцарський психіатр і психоаналітик, запропонував концепцію архетипів, яка описує універсальні образи та символи, що зустрічаються в міфах, снах та культурах різних народів. Ось кілька основних архетипів по Юнгу:


Архетип матері: Являє собою образ материнства, турботи, родючості та захисту. Може проявлятися у вигляді матері-хранительки, богині або жінки-провидиці.

Архетип батька: Образ батька як авторитету, захисника, провідника та наставника. Цей архетип може включати образ батька-мудреця, вождя або законодавця.

Архетип героя: Являє собою образ людини, що здійснює подорож або подвиг, що долає випробування і змінює світ. Герой прагне самореалізації і саморозуміння.

Архетип тінь: Це аспект особистості, що містить неусвідомлені, «темні» риси, які людина зазвичай приховує від самої себе та від оточуючих. Тінь може виявлятися у ворожості, заздрості, страхах та інших частіше негативних емоціях. Це заперечлива частина свого я ( Увага! Це місце для появи захворювань)

Архетип мудреця: Образ мудрого старця або бабусі, який має глибоке знання, інтуїцію і здатність до саморефлексії. Мудрець є наставником і провідником до істини та духовного прозріння.

Архетип аніми/анімусу:

Аніма – внутрішній аспект чоловічої психіки, який має жіночий початок, тобто має жіночий образ в чоловічій психіці

Анімус – внутрішній аспект жіночої психіки, що має чоловічий початок, тобто чоловіча образ в жіночій психіці. Ці архетипи можуть виявлятися у мріях, фантазіях та стосунках.

Архетип творця: Пов'язаний із творчим процесом та бажанням вираження себе через мистецтво, науку чи інші форми творчості. Творець прагне інновацій, новаторства і перетворення.

Архетип чудотворця: Являє собою образ людини, що має здатність до зцілення, відновлення та перетворення. Чудотворець може бути цілителем, благодійником чи провідником духовного просвітлення.

Ці архетипи є лише деякими з безлічі, запропоновані Юнгом, і кожен з них може виявлятися в різних формах та в різних контекстах у житті та свідомості людей.


Інь і Ян. Полярності в Гештальт - Терапії


Напевно всім відомо про протилежності Інь - Ян. Також всім відомо, що протилежності притягуються. Як Чоловік не може існувати без Жінки, так Інь і Ян не можуть один без одного існувати.

В Гештальт Терапії ці протилежності називаються полярностями. Поляризація, за думкою Фріндландера - це ефективний інструмент для наведення порядку. Все що існує диференціюється, тобто може розкладатися на протилежності. Без диференціації ніщо не виділяється з іншого. Хто я є? Який?


Дія - Почуття, Логіка - Інтуіція ,Сила - Слабкість, Конкретика - Творчість, Когніціі - Емоціі, Агресія - Ніжність, співпереживання, Тато - Мама , Чоловік - Жінка , Активність - Пасивність, Конкуренція - Емпатія, турбота, Контроль - Спонтанність , Війна - Мир, Громадянин - Іноземець, Віруючий - Невіруючий, Дух - Матерія, Самодостатність - Залежність, Швидко - Повільно, Холодне - Світле, Активне - Пасивне і тд


Якщо вас поглинає лише одна з протилежностей, ви потрапили в пастку або щонайменше зайняті одностороннім пошуком. Якщо ви знаходитесь в точці нуль, то зберігаєте рівновагу та можете бачити цілу картину.


Часто в одній людині відбувається постійна боротьба цих протилежностей. Внутрішня боротьба з різними полярностями в собі призводить до внутрішніх конфліктів і заважає жити і діяти, бо може йти в протиріч набутим установкам, концепціям, гендеру і тд. Задача і успіх роботи в терапії з полярностями - усвідомлено і логічно розподілити полюси


У кожної полярності є свої мінуси та плюси.

Але культурально люди звикли більше спиратися на мінуси, чим породжують ще більший дискомфорт в сприйнятті себе.

В психотерапії ми можемо досліджувати цю боротьбу і головне примирити в людині різні полярності.


Що і як ви зазвичай показуєте світу (Persona), це ви і так добре знаєте, психотерапія допомагає віднайти як то мовити Тінь (архетип по Юнгу), побачити і вжитися в новий досвід і перетворити те, чого боїтеся чи соромитеся в справжній ресурс і джерело життя. Відкривайте свою тінь, не стримуйте її. Перлз вчив, що поляризація може з’єднати нас із нашим внутрішнім єством, що призведе до шляху внутрішньої рівноваги, до глибини, і до зв’язку з буттям в загальному сенсі.


А гештальт - терапевти - це чуйні та дбайливі люди з додатковими кваліфікаціями, з різним набором офіційних інструментів, які можуть вам допомогти в цьому процесі.


コメント


bottom of page